Krovy 

Pro Vaši střechu odborně zhotovíme krov.

    - dřevěný  - vaznicové soustavy

    - z dřevěných příhradových vazníků

Veškeré řezivo dodáváme s impregnací proti dřevokazným houbám a hmyzu.